üveit hastalığı tedavisi

Üvea dokusu gözün neresindedir? Üveit nedir?

Göz üç tabakadan oluşur. En dış tabaka skleradır ve gözümüzün beyaz kısmını oluşturur. En iç tabakada ise görme hücrelerinin bulunduğu retina tabakası vardır. Uvea bu iki tabaka arasında bulunur. Uvea damarlardan ve gözün savunma sistemlerinden yoğun bir tabakadır, iltihaplanmasına üveit denir. Üveit gelişen hastaların bir kısmında komşu dokularda da iltihabi reaksiyonlar gelişebilir. Retina tabakası tutulduysa retinit, sklera tabakası tutulduysa sklerit, göz boşluğunu dolduran jel kıvamındaki sıvı tabaka tutulduysa vitrit ve göz siniri tutulduysa nörit adlarını alır.
Bu durum mikroplara bağlı iltihaplarla karıştırılmamalıdır. Üveit, bir virüs ya da mikrop nedeniyle başlamış olsa bile, aslında bu mikrobun veya virüsün bağışıklık yanıtını değiştirmesiyle oluşan bir durumdur.
Bu sebeple üveit son derece karmaşık bir hastalıktır ve her hastada farklı bir seyir izleyebilir. Tedavisi de hastalığın seyri gibi kişiye özeldir. Uygulanacak tedavide ilacın dozunun, uvea konusunda uzman ve tecrübeli hekim tarafından belirlenmesi şarttır.
Üveit hastalarının %30-40’ında üveitin nedeni tam olarak tespit edilemez. Üveitler virüsler, mantarlar ve parazitler gibi etkenlerle oluşabileceği gibi, vücuttaki bir hastalığın gözdeki belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Bu yüzden çeşitli tahlillerle hastalıkları araştırmak gerekir. Ayrıca kollajen doku ve otoimmün kaynaklı olarak tanımladığımız sistemik hastalıklar eşliğinde de üveit oluşabilmektedir. Bunlara örnek olarak Behçet hastalığı, ankilozan spondilit ve romatoid artrit verilebilir.

Üveit hangi yaşlarda ortaya çıkar?
Her yaşta görülebilir. En sık görüldüğü yaş grubu 25-45 yaş aralığıdır. Bazı üveit tipleri ailesel geçiş gösterebilir. Üveitli hastaların %10’u 16 yaşın altındadır. 

Üveitte ne tür şikayetler olur?
Üveit gözün ön bölümünde oluştuğunda, şiddetli dönemlerinde gözde kızarıklık, bulanık görme, göz çevresinde ağrı, göz yaşarması, ışığa karşı hassasiyet ve uçuşmalar şeklinde belirti verir. Üveit gözün arka bölümünde yoğunsa, belirtiler çoğunlukla bulanık görme şeklindedir. Üveit görme merkezini tutarsa ani görme azalması ve doku hasarına bağlı kalıcı görme kaybı meydana gelir. Merkezi bölgenin dışında meydana gelen üveitteki hasarlar sarı nokta etkilenmediği sürece kalıcı görme kaybı oluşturmamaktadır.

Üveitin belirtileri nelerdir?
İriste damarlanma ve ödem 
Gözbebeğinde küçülme 
Lensin arkasında vitrenin önünde iltihap hücreleri 
Gittikçe artan baş ağrıları 
Görmede azalma veya bulanıklaşma 
Şiddetli göz ağrısı 
Işığa karşı hassasiyet ve kamaşma, 
Gözde kanlanma 
Göz yaşarması 
Görme alanında oluşan lekeler 
Ani oluşan ışık çakmaları 

Üveit Nasıl Teşhis Edilir? 
Ne şiddette olursa olsun, üveit acil bir hastalıktır. Geç kalındığında hastalık ilerler ve iltihap nedeniyle göz bebeğinde şekil bozuklukları, katarakt , göz tansiyonu yükselmesi gibi kalıcı yan etkiler bırakabilir. Belirtiler başlayınca hemen bir göz doktoruna muayene olunmalıdır. İlk muayene için geç kalınması görmenin kalıcı bir şekilde kaybına neden olabilmektedir.
Bazı üveit çeşitlerinin tipik görünümü vardır ve teşhis hemen konulabilir. Bu durumlarda bile, gözün arka bölümünün tutulması söz konusu ise görmenin ne derece tehdit edildiğinin anlaşılması ve tedavinin etkinliğinin izlenmesi için anjiografi (FFA), ultrasonografi gibi ileri teknikler gerekli olabilir. 
Daha sonra romatologlar, göğüs hastalıkları , cilt hastalıkları ve nöroloji uzmanlarıyla ortak araştırmalar yapılabilir.

Ön Üveit nasıl seyreder?
Ön üveit aslında bir hastalık çeşidi değildir. Üveitin gözün ön kısmında (kornea ile lens arasında) yerleştiğini gösterir. hasta kızarık göz, ağrı, ışıktan rahatsızlık, bulanık görme ve göz yaşarması gibi şikayetler bildirir. Tedavisi en kolay ve en selim tip olmasına rağmen hastanın en çok şikayetinin olduğu üveit tipidir. Bazen orta ve arka üveitler ile birlikte olabilir. Katarakt ve glokom yaratma olasılığı diğer gruplara nazaran daha fazladır.

Genellikle damla tedavisine iyi cevap verirler ve diğer yollardan ilaç alınmasına gerek kalmayabilir.

Orta Üveit seyri nasıldır?
Hastanın şikayeti genelde uçuşan cisim görülmesidir. Kızarık göz ve ağrı nadirdir. Hasta olayı genelde geç fark eder. 

Arka Üveit nasıl seyreder?
Görme üzerinde en ciddi hasar yaratan gruptur. Retina, koroid, optik sinir ve vitrenin tutulduğunu tanımlayan bir terimdir. 

Üveitli hastanın tedavisi nasıldır?
Tedavide amaç inflamasyonu ortadan kaldırarak gözün daha fazla zarar görmesini önlemektir. Doku hasarı kalıcı görme kaybı ile sonuçlanmadan önce inflamasyonu durdurmak çok büyük önem taşır. 
İnflamasyonun ortadan kalkmasıyla ağrı, uçuşma şikayeti ve göz ile ilgili bulgular kaybolur. Tedavinin bir diğer amacı nükslerin steroid tedavisine uzun süre devam etmeden önlenmesidir. Uzun vadedeki amaç ise tüm ilaçlar kesildikten sonra da iyilik halinin devam etmesinin sağlanmasıdır. 

Nedenin saptanabildiği durumlarda, tedavi nedene yönelik yapılır. Enfeksiyon varlığında antibiyotik reçete edilecektir

Üveitin cerrahi tedavisi var mıdır?
Hayır, ancak yol açtığı komplikayonları için cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur. Katarakt ameliyatı ya da saydamlığı bozulan vitrenin temizlendiği vitrektomi ameliyatı bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Üveite bağlı gelişebilecek göz komplikasyonları var mıdır?
Üveitin tekrar sıklığı ve şiddeti; katarakt, glokom, vitrenin saydamlığının kaybolması, retina dekolmanı, sarı nokta hastalığı, göz siniri kuruması gibi bazı komplikasyonlara yol açabilir.

Bağlantılar

Bize Yazın bilgi@adanaretina.com 0322 457 77 88 0533 527 28 27
RandevuRandevu AlınRandevu Almak için Tıklayın